Kolay Sohbete Giriş!

KOLAY SOHBET

Hızlı ve Kolay sohbetin

En iyi adresi..

admin Haziran 10 2021

Rüyada Melek Görmek

Meleklerden herhangi birini görmek hayra; Bir yere melek indiğini görmek, orada yaşayan insanlar için hayır ve nimete, üzüntü ve kederden kurtulmaya işaret eder. Melekle birlikte uçtuğunu görmek dünya ve ahiret mutluluğuna delalettir.

Meleği insan suretinde ve temiz giyimli olarak görmek sevinç ve sürura, hayır ve berekete; meleği pejmürde ve kötü elbiseler içinde görmek üzüntü ve kedere, hasar ve zarara işarettir.

Meleği kadın suretinde görmek bazı şeyleri eksik ve kusurlu yapmaktan dolayı makbul biri olmadığına, Kendini melek olmuş görmek zafere, yücelik ve saygınlığa delalet eder.

Meleğin kendisine lanet ettiğini görmek inanç bozukluğuna ve dinde fesada, meleğin kendisiyle konuştuğunu görmek dünya ve ahirette büyük hayır ve faydalara tabir edilir. 

Meleklerin bir kimseye selam vermesi basiret ve anlayışa, makbul amale ve güzel sonuca delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil -a.s,-, Yazıcı Melekler.)

Rüyada meleklerle konuşmak veya onlardan bir şey almak, o kimsenin, şahadet mertebesine yükseleceğine; meleklerin bir yere indiğini görmesi eğer şiddet ve sıkıntı içinde iseler, kurtuluşlarına işarettir. 

Kabire gelen melekleri görmek, darda kalan kimsenin darlıktan kurtularak, rızk sahibi olacağına, fakirin zenginliğine veya şehit olmaya işarettir.

Rüyada melek görmek güzel bir haber alacağınıza yorumlanır. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı daha da hayırlı yapmak için fırsaltar kollamanız gerektiği anlamına gelir.

Güzel bir haber alacağınızın işaretidir. Eğer melek rüyada size doğru gelmiyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Kişinin sıkıntılarının, dertlerinin sona ereceğine işaret eder. Çok iyidir.

Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, kurtulurlar. 

Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, hastalığa işarettir. Bazen de meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işarettir. 

Meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitliğe nail olur ve Cenab-ı Hakkın inayetiyle kurtuluşa erişir. Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görse, orada harp ve düşmanlık meydana gelir. 

Rüyada Melek ve Şeytan Görmek

Kişinin yönü konusunda emin olamadığına işaret eder. Bugün en iyi halde olmasa da yönünü Allah’a çevirmesinde kendi hayrı için fayda vardır. Şeytana uyarsa her şeyin daha da kötüye gideceğini işaret eder. Rüya bir uyarı niteliğindedir.

Melek Görmek Dini Rüya Tabiri

Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzaffer olacaklarına işarettir. Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitliğe ve dünyada sevince erişir.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde, rükû ve tevazu gösterdiklerini görse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir. Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir. Melekleri kadın suretinde gören kimse, Cenab-i Hak hakkında yalan söz söyler.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görse, o kimsenin alim, salih ve murtaki bir çocuğu dünyaya gelir. Eğer bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahit bir kimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür.

Bir kimse rüyada meleklere baktığını görse, o kimseye, çocuğu veya malı hakkında bir bela erişir. Rüyada ruhanî melekleri gören kimse, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişir.

Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüştüğünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir. Rüyada bir melekle güreştiğini gören kimse, rütbe ve makamından düşer, üzüntü ve kedere düşer. Meleklerin kendi evine girdiklerini görse, dininin zayıf olduğuna işarettir.

Rüyada melek olduğunu gören kimse, kahin ve falcı bir kimse olur veya koruculukla meşgul olur. Eğer o kimse hasta ise, onun ölümüne işarettir.

Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarımı görse, o kimsenin din ve gidişatı güzel, mali çok olur. Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada Salih bir kimsenin defnedilmesine işarettir.

Meleklerin sokakta görülmesi, halkın ölçü ve tartıda eksiklik yaptıklarına işarettir. Melek suretinde olduğunu gören kimse, sıkıntı ve izdir içinde ise, ondan kurtulur. Şayet şerefli birisi ise, şerefi daha da artar.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerini görse, Allah (C.C.), o kimseye basiret ve anlayış ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eriştirir. Bazen melekleri görmek şahitlere, bazen de emin adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet başkanı tarafından gönderilen kimselere işarettir.

Bir kimse rüyada azap meleklerini bir ölü üzerine indiklerini ve onlardan korkmadığını görse, o kimsenin korktuğu yerden emin olmasına işarettir. Azap meleklerinin ölüye selam verdiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerinin görülmesi, rüya sahibinin arzusu ve isteğine kavuşmasıyla, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe nail olmasıyla tabir edilir. Eğer o meleklerin o ölüyü korkuttuklarımı, ona buğz ve gazap ettiklerini ve onu topuzlarla dövdüklerini görse, bu rüya bazen rüya sahibinin dinden irtldat etmesine veya masiyete dönmesine yahut ebeveynine asi olmasına veyahut Allah (C.C.)’in o kimseye farz ve vacip kıldığı şeyi terk etmesine işarettir.

Ölü bir kimsenin, azap meleklerinin kendi yanma gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatinin kabul edilişine ve borcu varsa ondan kurtulmasına işarettir. Kabirde ölüye gelen meleği görmek, fakirin zengin olmasına ve boşta kalan kimsenin bir görevle vazifelendirilmesine veya bir husus için şahit olarak durdurulup şahitlik kaidelerini zayi etmesine işarettir.

Rüyada hafaza meleklerini, görmek, tanınmış alim ve emniyetli kimselere işarettir. Bazıları da, rüyada hafaza meleklerini gören kimse muttaki ise dünya ve ahirette sevinç ve müjdeye kavuşur ve Cennete girer dediler. Muttaki değilse korku üzerinde bulunması lazım gelir, dediler.

Güzel bir haber alacağınıza işarettir. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir.

 

 

Melek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Radyo'yu Aç, Keyfini Çıkart