Kolay Sohbete Giriş!

KOLAY SOHBET

Hızlı ve Kolay sohbetin

En iyi adresi..

admin Haziran 13 2021

Rüyada Abdest Almak Görmek

Rüyada temiz, berrak bir suyla ferah bir ortamda abdest aldığını görmek, rüya sahibinin amellerine kavuşmasına ve maddi durumunda birtakım iyileşmelere delalet eder.

Rüyada abdesti yarım bıraktığını görmek, ne zamandır yapmayı arzu ettiği şeyler konusunda hala doğru zamanın gelmediğine ve gerekli şartların oluşması için çok emek harcaması gerektiğine işaret eder.

Rüyada abdest almak konusunda sıkıntı yaşadığını ve abdest alamadığını görmek, rüya sahibinin kıymetli bir eşyasının gözünün önünden kaybolacağına, sonra da beklemediği bir zamanda ve ummadığı bir yerden o eşyanın yeniden karşısına çıkacağına işaret eder.

Rüyada abdest almak ardından namaz kılmak, rüyayı gören kişinin maddi durumunda yaşıyor olduğu dertlerden, belalardan azad olacağına, bu rahatlamadan dolayı içinin açılacağına kendini daha motive olarak yeni işlere adayacağına işaret eder.

Rüyada başka bir kişinin abdest aldığını görmek sizin var olan bütün borçlarınızı kapatacağınıza ya da kapatmak için gerekli para akışına sahip olacağını ve bu durumdan geleceğinizden emin olacağınız anlamına gelir.

Rüyada hasta bir kişinin abdest aldığını görmek, rüya sahibinin kendi eşiyle ilgili biraz sorunlar yaşayacağına ve sorunlar büyüme eğilimindeyse karısını ya da kocasını boşayacağına işaret eder. Bu boşanma her ne kadar kötü gibi görünse de rüyayı gören kişinin işlerinin açılmasını ve bu durumda istifade etmesini sağlar. Rüya sahibi henüz evlenmemiş ise, eşinden dostundan yapıyor olduğu iş neticesinde çok uzun olmayacak bir dönem için uzağa gider.

Rüyada sıcak su ile abdest almak, sağlık sorunlarından dolayı hastanelere, doktorlara, ilaçlara para harcanacağına ancak hasta olan kişinin derdinin devasını bulacağına ve hastalığı tamamen yenip üstündeki olumsuz etkilerinden kurtulacağına işaret eder.

Rüyada soğuk su ile abdest aldığını görmek, rüya sahibinin dert ettiği vesvese yaptığı şeylerden kurtulacağına, ona sıkıntı veren şey neyse onu başından atacağına ya da o şeyin kendiliğinden uzaklaşacağına, rahat bir nefes için rüyayı gören kişiye alan bırakacağına işaret eder.

Rüyada camide abdest aldığını görmek, arkasından dostlarının konuşacağına ama bunun bir dedikodu şeklinde değil de onun iyiliği için olacağına ve bu durum sonucunda arkadaşlarının ona yardım edeceğine ya da onu güzel işlere yönlendireceğine işaret eder.

Rüyada abdest alırken suyun kesildiğini görmek, iş yaşamındaki veya okul hayatındaki başarıların nihayet geleceğine bu gelen başarı ile kendinize güveninizin artacağına ve bu güven neticesinde kendinizi daha iyi gösterip daha iyi pazarlayacağınıza işaret eder.

Rüyada abdest alınması caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görmek, rüya sahibinin gönlünün feraha ereceğine, nurlu güzel günlere ereceğine işaret eder. Çünkü Hz. Peygamber (A.S.) “Abdest üzerine abdest almak nurdur.” buyurmuştur.

Rüyada içme suyu ile abdest aldığını görmek, rüya sahibinin dileklerine tez zamanda kavuşacağına, Allah’tan istediklerinde her zaman samimi olması gerektiğine ve her zaman hayırlısını dilemesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada sudan başka (süt, ayran, çay ve benzeri) şeylerle abdest aldığını görmek; o kimsenin borç para alacağına, bu borcu öderken de rahatının biraz bozulacağına işaret eder. Rüyada pis bir su ile abdest aldığını görmek de yine o kimse­nin borç altına gireceğine yorumlanır.

Rüyada abdesti tamamlayamadığını, yarım bir abdest alındığının görülmesi; geçici bir sıkıntıya maruz kalınacağı ile tabir edilir.

Bir kimsenin rüyasında namaz kılmak maksadıyla abdest aldığını görmesi; o kimsenin çekindiği bir düşmanından dolayı Allah Teâlâ’nın himayesinde olduğuna yorumlanır. Rüyasında abdest alıp namaz kıldığını gören kimsenin keder ve üzüntüden kurtulacağına ve dolayısıyla Allah’a şükredeceğine delâlet eder.

Kendi işi olan, ticari işlerle uğraşan bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi; o kimsenin elinde herhangi bir anapara ve sermayesi olmadan servet kazanacağına işaret eder.

Kişinin rüyasında abdesti olmadığı halde çöplük gibi namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmesi; o kimsenin elde etmeyi çok istediği bir şeye sahip olamayacağına ve uzunca zaman bunu elde edememenin verdiği buruklukla yaşayacağına delalet eder.

Bazı rüya yorumcularına göre: Bir kimsenin rüyasında abdest aldığını görmesi; o kimsenin emaneti yerine vereceğine ve borcunu ödeyeceğine veya yapacağı şahitliğe işaretle tabir olunur.

Rüyanızda cünüplükten dolayı yıkandığınızı görmeniz; birtakım dertlerle ve kederlerle uğraşacağınıza, onların sizi sıkıntıya sokacağına, üzüleceğinize ve üzüntüden ağlayacağınıza işaret eder.

İbrahim el-Eşas’ın yorumuna göre: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder.

Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi; derdine deva bulacağına; borcu var ise, güzel bir abdest aldığını görmesi, borcunu ödeyeceğine; günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi, Allah’ın affına mazhar olacağına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi, o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına; rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi, o kimsenin Allah’a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.

Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayra ve barışa yönelik işler yapacağınıza, diğer Müslümanlarla ibadetlerde yarışacağınıza delalet eder.

Rüyanızda çarşıda veya hamamda abdest aldığınızı görmeniz; Allah’ın ve meleklerinin gazabına uğrayacağınıza, büyük bir hasar ve zarara maruz kalacağınıza, gizli kusur ve hatalarınızın açığa çıkacağına delalet eder.

İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur.

Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delalet eder.

Nablusî demiştir ki: “Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delalet eder.”

Rüyada yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delalet eder.

Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delalet eder.

Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmek ile tabir olunur.

Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek, eğer o kimse sanatkar ise yer bulamamasına; eğer kumandan ise asker bulamamasına delalet eder.

Rüyada çöplükte veya deniz kenarında halkın abdest aldığı bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine delalet eder. Arkadaşının kendi başında abdest aldığını görürse, o kimseye o arkadaşından fazlaca zarar erişir, rezilliğe, üzüntü ve kedere düşer.

İmam Cafer Sadık (A.S.): Rüyada abdest aldığını ve birinin sizi seyrettiğini görmek, sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine işarettir.

Allame Meclisi: Abdest aldığını görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza ve hacetinizin minnetsizce reva olacağına işarettir.

Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek; murada ereceğinize işarete eder. Temiz olmayan suyla abdest aldığını görmek, bunun aksine tabir edilir.

Kirmani: Berrak suyla abdest aldığını görmek, üzgünseniz sevineceğinize; korku içindeyseniz güvende kalacağınıza; borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hastaysanız iyileşeceğinize işarettir.

Cabir Mağribi: Namaz için abdest aldığını ve sonra da abdestinizin bozulduğunu görmek, yapacağınız bir iş neticesinde çaresiz kalacağınıza ve perişan olacağınıza işarettir.

Rüyada abdest almak, sıkıntılardan kurtulmak; abdest bozan kişi büyük para sahibi olacak demektir. Oturduğu odada abdest almak, artık orada oturmamaya delalet eder.

Tanımadığı birinin başucunda abdest aldığını görmek, kedere ve üzüntüye; kendi evinde abdest almak, o evde uzunca bir süre oturamayacağına; temiz ve berrak bir su ile abdest aldığını görmek, kederde ise kurtulacağına, hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise borcunu ödeyeceğine ve korkularından kurtulacağına işaret eder.

Rüyada abdest aldıktan sonra eliyle avuçlayarak o abdest suyundan görmek; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya işaret eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Radyo'yu Aç, Keyfini Çıkart